Zasady rekrutacji

Szczegółowe zasady rekrutacji w naszym Statucie
http://zsr_prudnik.wodip.opole.pl/wp/wp-content/uploads/2021/03/statut-z-09.03.21.pdf

Ważne!

Oddział Przygotowania Wojskowego i klasa sportowa

Kandydaci ubiegający się o miejsce do Oddziału Przygotowania Wojskowego i klasy sportowej mają krótszy termin składania wniosków (od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.).

– Termin przeprowadzenia prób sprawności fizycznej do OPW: 07.06.21 i 08.06.21. (Przystąpienie do prób możliwe tylko z aktualnym zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które potwierdza bardzo dobry stan zdrowia kandydata) – Szczegóły w późniejszym terminie.
– Termin przeprowadzenia prób sprawności fizycznej do klasy sportowej: 10.06.21 i 11.06.21. (Przystąpienie do prób możliwe tylko z aktualnym zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, które potwierdza bardzo dobry stan zdrowia kandydata) – Szczegóły w późniejszym terminie.

SZCZEGÓŁY PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ do OPW znajdziesz : http://zsr_prudnik.wodip.opole.pl/wp/regulamin-egzaminu-sprawnosci-fizycznej-dla-kandydatow-absolwentow-8-letniej-szkoly-podstawowej/

REGULAMIN NABORU DO KLASY SPORTOWEJ, szczegóły prób sprawności fizycznej znajdziesz http://zsr_prudnik.wodip.opole.pl/wp/wp-content/uploads/2021/05/regulamin-naboru-klasa-sportowa-5.05.2021.pdf